Saturday, May 15, 2010

Tumi ki 'Ohey' kano pothe pothe firiya,

Kanna chape sudhu mittey hasheye,

Nijer shukh,prem, sorbosho bhuleya,

Cholitecho klanto cholitecho mayar chole badheya...................

No comments:

Post a Comment